Hållö kapellförening

Tre aktörer är anslutna till Hållö kapellförening: Utpost Hållö, Södra Sotenäs församling och Equmeniakyrkan Smögen. Org.nr: 802439-0836

Medlemsavgift
Om du vill bli en personlig stödmedlem betalar du årsavgiften på 100 kronor på bankgiro 242-7292. Skriv namn och att det gäller medlemsavgift. Det går även bra att lämna en gåva eller bidrag via Swish: 123 091 66 50.

Styrelsen
Ordförande: Leif T Johansson
070-261 57 80, 052370246@telia.com

Vice ordförande: Peter Arndt

Sekreterare: Mattias Schläger

Kassör: Lars Gunnar Sandberg
070-3333 840,  lars-gunnar.sandberg@allresor.se

Ledamöter: Mikael Landgren, Gunnar Ekström, Gerd Emanuelsson, Gudrun Jonsson, Rune Johansson Johansson.

Suppleanter: Christian Sporrong och Lars Salsborn