Hållö kapellförening

Tre aktörer är anslutna till Hållö kapellförening: Utpost Hållö, Södra Sotenäs församling och Equmeniakyrkan Smögen.

Medlemsavgift
Om du vill bli en personlig stödmedlem betalar du årsavgiften på 100 kronor på bankgiro 242-7292. Skriv namn och att det gäller medlemsavgift. Det går även bra att lämna en gåva eller bidrag via Swish: 123 091 66 50.

Styrelsen
Ordförande: Rune Johansson
0707798739, eva.rune.smogen@hotmail.com

Vice ordförande: Peter Arndt

Sekreterare: Inger Damré
0739-396632, inger.damre@telia.com

Kassör: Leif Johansson
0702-615780,  052370246@telia.com

Ledamöter: Mikael Landgren, Gunnar Ekström