Hållö kapellförening

Tre aktörer är anslutna till Hållö kapellförening: Utpost Hållö, Södra Sotenäs församling och Equmeniakyrkan Smögen.

Medlemsavgift
Om du vill bli en personlig stödmedlem betalar du årsavgiften på 100 kronor på bankgiro 242-7292. Skriv namn och att det gäller medlemsavgift. Det går även bra att lämna en gåva eller bidrag via Swish: 123 091 66 50.

Styrelsen
Ordförande: Rune Johansson
0707798739, eva.rune.smogen@hotmail.com

Vice ordförande: Peter Arndt

Kassör: Lars Gunnar Sandberg
070-3333 840,  lars-gunnar.sandberg@allresor.se

Ledamöter: Mikael Landgren, Gunnar Ekström, Gerd Emanuelsson, Gudrun Jonsson, Leif Johansson.

Suppleanter: Ulrika Wahle, Mattias Schläger

Dokument

Här kan du ta del av protokoll och andra handlingar.