Förvandlingen av en kraftkälla till en annan…

Arbetet med Hållö kapell fick sin upptakt i ett möte på Hållö 2007. Då väcktes en tidigare idé om att försöka förvärva den maskinhusbyggnad som var belägen strax intill fyren från dess ägare Sjöfartsverket. Byggnaden inrymde diselmotorer kopplade till var sin generator som därmed kunde alstra ström till fyren om den ordinarie strömkällan av någon anledning slogs ut. Dessa hade sedan flera år blivit överflödiga genom batteridrift. Maskinhuset stod därför kvar utan ändamål, förutom att inrymma inkommande elkablar till ön. Dessa kunde dock byggas in i en transformator som kunde placeras strax intill.

De intressenter som hade för avsikt att bilda Hållö Kapellförening var Smögens församling av Svenska kyrkan, Smögens Missionsförsamling och föreningen Utpost Hållö som bedriver vandrarhemsverksamhet på ön. Efter förhandlingar kunde en överlåtelse ske till den blivande kapellföreningen och för 25.000 kronor slöts uppgörelsen. Föreningen bildades därpå, 7 november 2007 i Missionskyrkan på Smögen.

Att skaffa sponsorer var nästa stora uppgift och föreningen lyckades uppnå drygt 1 miljon kronor för att kunna utföra den ombyggnad som förestod. Det var en stor uppslutning från såväl bygd som region. De stiftelser, myndigheter, företag, familjer och enskilda som ställt upp för oss kan avläsas på den sponsortavla som finns i foajén.

För att kunna förvandla det gamla maskinhuset till ett kapell anlitades arkitekt Rolf Åsberg som bidrog med sin kunskap utan arvode. Till byggmästare utsågs Christian Sporrong. Missionskyrkans snickargäng stod för en stor del av allt grovarbete som rivning och all transport till kapellet.

Söndagen 21 juni 2009 invigdes Kapellet.