Kapellvärd

Hållö kapell är öppet för besökare dagligen från midsommar till mitten av augusti med gudstjänster på söndagar kl 15, samt bokade tider för främst vigsel och dop från mitten av maj till mitten av september. Vid dessa tillfällen behöver vi kapellvärdar.

Vill du bli kapellvärd sommaren 2024?
Under de tider kapellet håller öppet finns du på plats, visar och berättar om kapellet för alla besökande som vill höra. Två sommarvärdar per dag åker fritt med Hållöfärjan från Smögen eller Hållöexpressen från Kungshamn.

Dessa värdtimmar på Hållö gör vi i samarbete med studieförbundet Sensus.

Sammankallande för kapellvärdarna är Gudrun Jonsson, 073-83 69 100.