Sommaren 2020 är till ända. Det blev en ovanlig sommar då kapellet inte kunde hålla öppet likt tidigare år på grund av Covid-19. De flesta söndags-gudstjänsterna genomfördes ändå, men med en begränsning på 15 personer i lokalen. Det har inte heller varit så frekvent med bokningar detta år, men vi ser fram emot 2021 med tillförsikt!