Välkommen till Hållö kapells årsmöte: Onsdag 6 april, kl 18.00 i Ankarsalen, Equmeniakyrkan Smögen.

Vi är tacksamma för alla era medlemmar som fortsatt stöder vår verksamhet på Hållö.  Om du vill bli medlem kan Du givetvis vara enbart stödmedlem utan att känna Dig bunden att göra en aktiv arbetsinsats inom föreningsarbetet.  Ditt stöd genom en årsavgift för medlemskap har en stor betydelse för föreningen och dess fortsatta utveckling.

Kapellföreningens ekonomiska ställning är god och styrelsen ser med förtröstan framåt. Det krävs dock ett fortsatt ideellt arbete och vi vädjar om stöd genom medlemskap.
Avgiften är oförändrad, 100 kronor per person och år, som lämpligen sätts in på vårt bankgiro 242-7292 eller Swish 123 091 66 50.
Vill Du skänka ett övrigt belopp samtidigt går detta givetvis bra.

Styrelsen önskar alla nuvarande och kommande medlemmar en god fortsättning 2022 och inbjuder till årsmöte i Ankarsalen.

/ Hållö Kapellförening

Rune Johansson
ordförande
Tel. 0707 79 87 39