Vår förening hälsar Er alla, som är intresserade av Hållö kapellförening, välkomna till vårt årsmöte, onsdagen den 8 mars 2023 klockan 17.00, i Ankarsalen, Equmeniakyrkan Smögen.

Årsmötesinbjudan