Berättelsen om Kapellet

Berättelsen om KapelletArbetet med att starta upp detta kapellbygge fick sin upptakt i ett möte som hölls på Hållö under år 2007. Då väcktes en tidigare idé om att försöka förvärva den maskinhusbyggnad som var belägen strax intill FYREN från dess ägare Sjöfartsverket. Denna var på ofri grund och Sotenäs kommun var markägare. Byggnaden som sådan inrymde bl.a. tidigare två Diselmotorer. Dessa motorer var kopplade till var sin generator och som därmed kunde alstra ström till fyren om den ordinarie strömkällan av någon anledning slogs ut.
Tekniken hade dock genom åren gått framåt och sedan ett antal år tillbaka så hade dessa motorer/generatorer blivit överflödiga. Nödvändig reservström kunde tillgodoses genom batteridrift. Maskinhuset stod därför kvar utan att nyttjas för något ändamål än att inrymma inkommande elkablar till ön. Dessa kunde dock byggas in i en transformator som kunde placeras strax intill.
De intressenter som hade för avsikt att bilda Hållö Kapellförening; Smögens församling av Svenska kyrkan, Smögens Missionsförsamling och föreningen Utpost Hållö som bedriver vandrarhemsverksamhet på ön, hade medlemmar som sökte nå en överenskommelse med Sjöfartsverket om att få förvärva byggnaden ifråga. Efter förhandlingar kunde en överlåtelse ske till den blivande kapellföreningen som avvaktat med bildandet tills överlåtelsen blev klar. För 25.000:-- kronor slöts uppgörelsen och föreningen kunde nu gå vidare med sitt arbete. Närmast gällde det att bilda föreningen och detta skedde den 7 nov. 2007 i Missionskyrkan på Smögen.
Att skaffa sponsorer var nästa stora uppgift och föreningen lyckades uppnå drygt 1 miljon kronor för att kunna utföra den ombyggnad som förestod. Det var en stor uppslutning från såväl bygd som region. De stiftelser, myndigheter, företag, familjer och enskilda som ställt upp för oss kan avläsas på den sponsortavla som finns i foajén.
Föreningen fick dock en extra skuld på c:a 350.000:-- kronor för den nya elkabel som lades ut till ön och dessutom kunde vi enligt Skatteverkets regler inte lyfta hela den moms vi erlagt vid byggnationen. Detta innebar ytterligare drygt 250.000:-- kronor, tillsammans c:a 600.000:-- kronor. Arkitekten för byggnationen SAR Rolf Åsberg, bidrog med sin kunskap utan arvode och ett tiotal äldre medlemmar gjorde ett stort idéellt arbete med rivning av den gamla lokalen, transporter mm. En magnifik insats av dessa entusiaster för Hållö!
Föreningen vädjar i detta nu om fortsatt stöd från företag och allmänhet till denna unika ekumeniska verksamhet i genuin bohuslänsk ytterskärgård.
Tack på förhand för att Du vill stödja vår verksamhet.

För Hållö Kapellförening: Bertil Abrahamsson