Hållö Kapell

Hösten 2007 bildade föreningen Utpost Hållö, Smögens församling och Smögens Missionsförsamling gemensamt Hållö Kapellförening. Kapellföreningen inköpte det så kallade maskinhuset på Hållö av Sjöfartsverket. Det är detta hus som nu har byggts om till kapell, västkustens svar på ostkustens Capella Ekumenica. Söndagen 21 juni 2009 invigdes Kapellet.

Hållö Kapell har blivit en institution när det gäller besök, samvaro, vigslar, dop och gudstjänster för de många som besöker ön dagligen under vår, sommar och höst.

Turismen har berikats och Sotenäset har allt mer framstått som en kommun att besöka och leva på under allt längre tider under året.

Det nyligen uppförda Naturrummet på grunden intill kapellet kommer att präglas av utställningar om händelser som genom åren skett på Hållö eller dess närhet. Bl.a.
så speglas den makabra historien från andra världskriget när tyskarna sköt ned det svenska kurirplanet GRIPEN just på Hållö där 13 människor samtidigt omkom.

Kom ut och upplev känslan av frihet, friskhet och njut till fullo av den genuina natur som råder här, angränsande till Sveriges saltaste hav: Skagerak !

Hållö Kapellförening
Styrelsen.
Bertil Abrahamsson


SOMMAREN

Varje söndag från 30 juni till 25 augusti 2019 är det gudstjänst i Hållö Kapell kl. 15.00
De flesta dagar från slutet av juni till mitten av augusti finns det sommarvärdar i kapellet mellan 12.00 - 15.00.


BOKA KAPELLET FÖR KYRKLIGA VIGSLAR KONTAKT PERSON INGER DAMRE tell 0739-396632
Fasta vigseltider är lördagar 14.00 och 16.00. Men alla andra dagar går också bra.
Boka vigseln nu! Läs vidare under fliken ovan Kapellet. Här finns också kalendariet.

STÖDMEDLEMMAR
Ge ditt stöd till kapellföreningen genom att sätta in 100 kr. på
Bg. 242-7292

NÅGRA KORTFAKTA
Arkitekt är SAR Rolf Åsberg.
Byggmästare är Christian Sporrong.
Missionskyrkans snickargäng arbetade med rivning all transport till kapellet.
Ganska många stödmedlemar lånade ut 350000 kr. utan ränta.

Hållö Kapell har av Länsstyrelsen utsetts till bästa projekt i Västra Götalands Län. Länsstyrelsens motivering lyder: "Ett spännande och oväntat projekt som samlat bygden för att skapa ett unikt ekumeniskt kapell i underskön miljö och därigenom få en byggnad för reflektion, andakt och upplevelse som gynnar såväl företag som samhälle."
Därför var föreningens ordförande, sekreterare och kassör inbjudna till Landsbygsgalan i Stockholms Stadshus 23 november. Här kom Hållö Kapell på delad andra plats för hela landet. Se bilder från Stockholms Stadshus till vänster.

BIDRAG FRÅN SVENSKA KYRKAN

Svenska Kyrkan, Göteborgs Stift, har uppmärksammat Hållö Kapell dels genom biskop Carl Axel Aurelius besök juni 2010 och dels genom att ge ett engångsbidrag på 100.000 kronor. Motiveringen lyder: "Kapellet i genuin bohuslänsk miljö med en upparbetad och efterfrågad sommarverksamhet är en resurs för stiftet. Hållö kapell har finansierats av gåvor och frivilliga krafter och fyller en funktion ur fritidskyrkans perspektiv. Församlingar, stift och hela Svenska kyrkan kan glädja sig åt den goodwill kapellet som verksamhet skapar. Engagemanget och ansvaret för kapellet har visat sig förena samfund, människor och bygd. Med hjälp att minska skulden för byggnation m.m. skulle kapellföreningen få större förutsättningar att orka med att utveckla verksamheten." Se bilder från biskopens besök på Hållö till vänster.

BÅTRESAN

från Smögen med Hållöfärjan.
Läs mer på Hållöfärjan


från Kungshamn med Hållöexpressen.
Läs mer på Hållöexpressen


från Kungshamn eller Smögen med Zitabåtarna.
Läs mer på Zitabåtarna


TACK

Hållö Kapellförening vill härmed tacka för alla gåvor som vi erhållit.
Det gläder oss att så många stiftelser, myndigheter, organisationer, företag, familjer och enskilda valt att stödja vår verksamhet och därmed detta kapells tillblivelse på denna genuina ö i vår vackra skärgård i Bohuslän! Vi hälsar alla välkomna för ett besök!